นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ
ปศุสัตว์เขต 9 นายชาตรี จันทโรจวงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส
พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่
ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จนิทรรศการด้านปศุสัตว์ งาน
ของดีเมืองนรา
ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561โดยนิทรรศการด้านปศุสัตว์ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ
พันธุ์แบล็คแบกอล และแพะซามี่ (
Shami)         ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร 5 อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส


กาพ/ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ