590921 6

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินงาน “ของดีเมืองนรา ” ครั้งที่ 41 ประจำปี 2559 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

    เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 น.สพ.อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ สพ.ญ.ดร.วิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายชาตรี จันทโรจวงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จนิทรรศการด้านปศุสัตว์ งาน “ของดีเมืองนรา ” ครั้งที่ 41 ประจำปี 2559 โดยนิทรรศการด้านปศุสัตว์ใช้ชื่องานว่า “ปศุสัตว์พัฒนา นำวิถีนรา สู่การเลี้ยงสัตว์แบบประณีต” ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

 

590921 1

 

590921 2

 

590921 3

 

590921 4

 

590921 5

 

590921 6

 

590921 7

 

590921 8

 

590921 9

 

590921 10

 

590921 11

 

590921 12

 

590921 13

 

590921 14

 

590921 15

 

590921 16