"ครอบครัวปศุสัตว์ นราธิวาส ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"

     วันที่ 13 ธันวาคม 2566 นายจักรพงษ์ ขานโบ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางกนกรส แสงสุวรรณ หัวหน้างานปศุสัตว์
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้ นายสนทยา หน่อโท๊ะ และเจ้าหน้าที่งานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วย นายสาทร แสงสุวรรณ
ปศุสัตว์อำเภอรือเสาะ ดำเนินการส่งมอบไก่ไข่และอาหารไก่ไข่พระราชทาน ให้แก่มารดาตั้งครรภ์และมารดาที่มีเด็กเล็ก ในพื้นที่อำเภอรือเสาะ จำนวน 45 ราย

******************************************************

ภาพ/ข่าว : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส