ประกาศ จังหวัดนราธิวาส เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จัดซื้อพันธุ์สัตว์)

จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร แม่พันธุ์โค จำนวน 260 ตัว แพะเนื้อเพศผู้ จำนวน 100 ตัว แพะเนื้อเพศเมีย 215 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร