ประกาศ จังหวัดนราธิวาส เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 
ประกาศ จังหวัดนราธิวาส เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรโครงการขับเคลื่อนสินค้าปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ดาวน์โหลดเอกสาร