“ครอบครัว ปศุสัตว์ นราธิวาส ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

    วันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 14.30 น. นายจักรพงษ์ ขานโบ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส มอบหมายนายสาทร  แสงสุวรรณ ปศุสัตว์อำเภอรือเสาะ
ปฎิบัติหน้าที่การตรวจสอบร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์   ปศุสัตว์และห้องเย็นที่เก็บซากสัตว์   (ร้านมายฟู๊ด สาขารือเสาะ)
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส
,เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำกรมประมง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อำเภอรือเสาะ
ผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบผู้กระทำความผิดตามระเบียบของกรมปศุสัตว์

************************************************************** 

ภาพ/ข่าว : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส