ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

  • ยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่ วันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธรับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส และทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน https://pvlo-naw.dld.go.th
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร วันที่ 30 กันยายน 2564 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส และทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน https://pvlo-naw.dld.go.th

ดาวน์โหลดเอกสาร