ประกาศ จังหวัดนราธิวาส เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จัดจ้างสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์)

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ดาวน์โหลดเอกสาร

  • โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก พร้อมห้องปฏิบัติการ
  • โรงเรือนไก่ไข่แบบปล่อย
  • โรงเรือนพ่อ-แม่ พันธุ์ไก่ไข่