img 8735

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินตรวจความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินตรวจความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนบ้านค่าย อำเภอเมืองนราธิวาส และอำเภอใกล้เคียง ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

 

img 8735

 

img 8702

 

img 8675

 

img 8688

 

img 8707