เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยสัตวบาล

 (รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ)

(วัน เวลา สถานที่สอบ)