ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการประเภททั่วไป ปีงบประมาณ 2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

 ดาวน์โหลดเอกสาร