ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชาการประเภททั่วไป ปีงบประมาณ 2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ดาวน์โหลดเอกสาร