สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสุไหงปาดีโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD)

      

       วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสุไหงปาดี
ร่วมกับด่านกักกันสัตว์นราธิวาส ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ อาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนสุไหงปาดี (
PADEE COMPLEX)
และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงปาดี  

 

*******************************************************************

ข่าว:สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส
ภาพ:สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสุไหงปาดี