580921 5

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินงาน “ของดีเมืองนรา ” ครั้งที่ 40 ประจำปี 2558 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

    เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวิริยะ แก้วทอง ปศุสัตว์เขต 9 นายชาตรี จันทโรจวงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จนิทรรศการด้านปศุสัตว์ งาน “ของดีเมืองนรา ” ครั้งที่ 40 ประจำปี 2558 โดยนิทรรศการด้านปศุสัตว์ใช้ชื่องานว่า “แพะดีปีแพะ” ภายในงาน ซึ่งประกอบด้วย อาคารเทิดพระเกียรตินำเสนอโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โครงการกระจายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์แกะรองรับสินค้าฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พืชอาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปแพะ-แกะ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

 

580921 1

 

580921 2

 

580921 3

 

580921 4

 

580921 5

 

580921 6

 

580921 7

 

580921 8

 

580921 9

 

580921 10

 

580921 11