สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการงบจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัดปี 2563/2564

                  วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้
นายศิริสินธุ์ เพียรแก้ว หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์ลงพื้นที่ติดตาม
การปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2564 และติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลียงสัตว์ใน
โครงการงบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด ปี 2563/2564 พื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก และ อำเภอตากใบ พร้อมรับฟังปัญหาและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพสัตว์ครั้งนี้ด้วย

********************************************************

ข่าวโดย :สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส

ภาพข่าวโดย :กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์