สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแว้งดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย

         วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 08:30น. นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส
มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแว้ง ลงพื้นที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค แพะ ของเกษตรกร
ในพื้นที่บ้านบูเกะตา หมู่ที่ 2 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

***********************************************************************

เสนอข่าวโดย : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส

ภาพข่าว :สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแว้ง