ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร