ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ปี 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร